Advance care planning

Besteed bij een eerste huisbezoek al aandacht aan ACP

Tijdens een eerste huisbezoek bij een kwetsbare oudere komt de laatste levensfase al aan bod. Dit onderwerp is namelijk onderdeel van de vragenlijst van de screening. Reserveer genoeg tijd voor deze gesprekken: ze duren vaak langer. Als je merkt dat de patiënt daar behoefte aan heeft, kun je een tweede gesprek plannen en vervolgens een gesprek met de huisarts.

Rond het eerste gesprek is het goed om:

  • een actueel medicatieoverzicht op te vragen bij de apotheek;
  • te controleren of het dossier op orde is (medische voorgeschiedenis, medicatielijst, gegevens contactpersoon, toestemming LSP);
  • mondeling vast te vragen naar toestemming om gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners en/of de familie.

Leg de afspraken over de laatste levensfase vast in het HIS.

Maak afspraken over wie ACP-gesprekken voert

Het is belangrijk om in je praktijk afspraken te maken over wie de ACP-gesprekken voert. Soms doet de huisarts dit, soms een ervaren POH-O die de patiënt al langer kent. Het is af te raden om een onbekende POH-O deze gesprekken te laten voeren. Een onbekende POH-O kan de gesprekken wel voorbereiden.