Ouderenzorg inclusief BOA

Ouderenzorg

Ouderenzorg is een belangrijk thema voor huisartsenpraktijken, zeker nu het aantal ouderen toeneemt en ouderen langer thuis blijven wonen. Voorwaarden voor goede ouderenzorg zijn onder meer goed opgeleide praktijkmedewerkers, uniforme registratie in het HIS, een overzicht van alle ouderen in je praktijk, een netwerk in de wijk, advance care planning (ACP) en kennis van de Wet zorg en dwang (Wzd).

Alle ROHA-praktijken voldoen aan deze basisvoorwaarden. Dat is opgenomen in de visie op ouderenzorg van de ROHA.

Programma Beter Oud in Amsterdam

Een goede manier om de ouderenzorg van je praktijk te verbeteren, is meedoen aan het zorgprogramma Beter Oud in Amsterdam (BOA). Je krijgt dan een ruime vergoeding om een POH-Ouderen (POH-O) in je praktijk aan te stellen. Dat helpt om kwetsbare ouderen goed in beeld te krijgen en zorgt voor continuïteit in de ouderenzorg. Bovendien vermindert dit de werkdruk in je praktijk. De ROHA ondersteunt je bij het BOA-programma.

De voorwaarden voor deelname aan het BOA-programma vind je op de site van de Amsterdamse Huisartsenalliantie.

Aanmelden

Heb je interesse of wil je starten met Beter Oud Amsterdam? Neem dan uiterlijk zes weken vóór het begin van het nieuwe kwartaal contact op met de coördinator Ouderenzorg. Je kan hiervoor de onderstaande formulieren gebruiken, of contact opnemen met Martin Kuper.

Aanmeldformulier
Interesseformulier