Voeding

Voeding binnen de chronische zorgprogramma’s

Bij alle chronische ketenzorgprogramma’s en bij ouderenzorg is aandacht voor voeding belangrijk. Daarom zijn bijvoorbeeld diëtisten aangesloten als ketenzorgpartners bij de zorgprogramma’s Astma/COPD, CVRM en Diabetes Mellitus.

Verwijzen

Patiënten in chronische zorgprogramma’s kun je meestal binnen de ketenzorgafspraken verwijzen naar een diëtist. Sommige patiënten kun je ook verwijzen naar een GLI-aanbieder: voeding is onderdeel van de GLI.

Intervisie met diëtisten

Wil je als POH meer leren over voeding? De ROHA organiseert intervisiebijeenkomsten tussen POH’s en diëtisten.