Stoppen met roken

Stoppen met roken onderdeel zorgprogramma’s

Amsterdam heeft met afstand het grootste aandeel rokers onder patiënten in chronische zorgprogramma’s. Daarom is ondersteuning bij stoppen met roken een standaardonderdeel van die zorgprogramma’s. 

De POH en/of de huisarts moet hier voor de start van het zorgprogramma voor gecertificeerd zijn, bijvoorbeeld door de cursus Starten met stoppen te volgen bij het Trimbos-instituut. Reserveer ook tijd om patiënten te ondersteunen die willen stoppen met roken. 

Extra intensieve begeleiding stoppen met roken voor ketenzorgpatiënten

Per heden kunnen patiënten die in de ketenzorg zitten verwezen worden voor extra intensieve begeleiding bij stoppen met roken onder bepaalde voorwaarden. Er is hiervoor budget vrijgemaakt door de AHa in 2024.

Het doel hierbij is dat elke Amsterdammer met een chronische aandoening die wil stoppen met roken de juiste begeleiding krijgt op de juiste plaats, die bij hem/haar past. Dat kon tot op heden niet omdat stoppen met roken begeleiding in het ketenzorgtarief verwerkt zit.