Ondersteuningsaanbod

De regio Amsterdam heeft veel aanbod op het gebied van leefstijl. Deze pagina bevat een (niet uitputtend) overzicht van organisaties waarnaar je kunt verwijzen. Het meeste aanbod van deze organisaties is voor alle patiënten toegankelijk.

Welzijn breed

Aanpak overgewicht

Model voor een netwerkaanpak voor overgewicht en obesitas, samen met professionals uit het sociaal en medisch domein.

Buurtteam Amsterdam
Gratis ondersteuning, onder meer op het gebied van ontmoeten, gezondheid, schulden en zorg

Fit in West
Breed aanbod op het gebied van welzijn, leefstijl en bewegen in Amsterdam-West

Lekker in je vel
Digitale ondersteuning bij onder meer bewegen, sociale activiteiten, opvoeden, stress, verslaving en emoties

Gezond Noord
Organisatie in Amsterdam-Noord met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die mensen ondersteunen bij bewegen, voeding en stoppen met roken

Voor Elkaar in Amsterdam
Organisatie die kwetsbare Amsterdammers met een hulpvraag koppelt aan vrijwilligers

Vrouw en Vaart
Ontwikkelingscentrum voor vrouwen in Nieuw-West die mensen willen ontmoeten, vaardigheden willen ontwikkelen, een opleiding willen volgen of een baan zoeken

WegWijsSalon
Vrijwilligers die meedenken met buurtbewoners

Welzijn op Recept
Organisatie met welzijnscoaches die patiënten ondersteunen bij onder meer vermoeidheid, somberheid, stress en angst als daar psychosociale problemen als eenzaamheid, schulden of een ongezonde leefstijl aan ten grondslag liggen

Bewegen

Activerende leefstijl interventie (ALI)
Begeleiding naar passend beweegaanbod door professionals en vrijwilligers in het sociaal domein

Fit in Oost (Leefstijlnetwerk Amsterdam Oost)
Gebundeld beweegaanbod per wijk in Amsterdam-Oost, met onder meer beweegcoaches en sportmakelaars

Gemeente Amsterdam: Sporten voor volwassenen en ouderen
Sportaanbod per stadsdeel voor volwassenen en ouderen

GoldenSports
Aanbod voor buiten bewegen voor 55+’ers

MEE-beweegcoaches
Beweegcoaches per stadsdeel die mensen onder meer begeleiden bij het vinden van een passende sport- of beweegplek, onder meer geschikt voor mensen met overgewicht en/of een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking

Meer Bewegen voor Ouderen
Beweegaanbod per stadsdeel voor 55+’ers, in groepsverband en individueel

Sciandri
Sportaanbod per stadsdeel en doelgroep, zoals jongeren en vrouwen

Scholing

Arts en Leefstijl

Organisatie die scholing biedt over leefstijlgeneeskunde