Veelgestelde vragen

Valt een patiënt met gestoorde glucose-intolerantie/pre-diabeet ook in het zorgprogramma Diabetes Mellitus?

Nee, een patiënt met gestoorde glucose-intolerantie of een pre-diabeet kun je niet opnemen in het zorgprogramma Diabetes Mellitus.

In cKIS van Caresharing mag je deze patiënt wel opnemen als pre-diabeet. Als je praktijk ook deelneemt aan het zorgprogramma CVRM, dan wordt de patiënt automatisch geïncludeerd in dat zorgprogramma.

Consulten voor deze patiënten (maximaal 40 minuten per jaar) vallen onder de POH-S-gelden.

Als je deze patiënten verwijst naar een diëtist, doe je dat met een regulier formulier en niet via cKIS.

Hoe verwijs ik in cKIS van Caresharing door naar de diëtist?

Kijk op de pagina van Caresharing. Daar staat hoe je een patiënt verwijst naar een ketenzorgpartner, zoals een diëtist.

Ketenpartners kunnen gegevens over patiënten inzien, bijvoorbeeld over controles. Zij kunnen ook gegevens met je delen. Als je via cKIS verwijst, is het belangrijk dat het telefoonnummer van de patiënt in cKIS klopt. Alleen dan kan een ketenpartner contact opnemen met de patiënt.

Moet iedereen binnen de praktijk de insulinecursus 1e lijn doen?

Als je praktijk meedoet aan het zorgprogramma Diabetes Mellitus moeten de volgende praktijkmedewerkers de insulinecursus doen:

  • de huisarts die verantwoordelijk is voor de diabeteszorg
  • praktijkondersteuners die insulinepatiënten begeleiden

Waar kan ik eventueel patiënten naar doorverwijzen voor stoppen met roken?

Binnen de chronische ketenzorgprogramma’s moet je praktijk zelf een programma aanbieden voor stoppen met roken. Meer complexe patiënten, die veel ondersteuning nodig hebben om te stoppen met roken, kun je verwijzen naar een aanbieder of tool via het Amsterdams Rookalarm.

Mag ik een ‘stoppen met roken’-consult bij de diabetespatiënt declareren?

Nee, de module ‘stoppen met roken’ valt binnen het ketenzorgtarief.

Hoe stel ik een consultatievraag bij het DM-expertteam?

Via cKIS van Caresharing kun je zorginhoudelijke consultatievragen stellen aan ons expertteam voor diabetes mellitus. Hoe je dat dat doet, staat op de pagina van Caresharing over consulteren. Als het nodig is, wordt je vraag doorgespeeld naar de internist.