Voeten

Voorlichtingsfilmpjes

De ROHA heeft samen met zorggroep CHAGZ voorlichtingsfilmpjes gemaakt over voeten en diabetes. Ze zijn bedoeld voor startende POH’s en huisartsen. Voor POH’s en huisartsen die al langer werken, kan het nuttig zijn opnieuw te bekijken hoe je de enkel-armindex (EAI) uitvoert.

Algemeen schoenadvies
Babette van der Zwaard (senior onderzoeker en klinisch epidemioloog)

Dopplertonen

Enkel-armindex (AEI)
Sandra van Strijp (diabetesverpleegkundige)

Schoeninspectie
Tim van Dun (podotherapeut)

Voetscreening
Marieke de Haan (podotherapeut)

Plannen voetcontroles

Patiënten in het zorgprogramma Diabetes Mellitus krijgen minimaal jaarlijks een voetcontrole. Plan de controles zo veel mogelijk in de eerste helft van het jaar vanwege vakanties en vertrek naar het buitenland.

Bekijk de procedures voor verwijzen naar een podotherapeut. Bekijk ook de lijst met praktijkadressen van aangesloten podotherapeuten.

Medische pedicures

Een medische pedicure vind je op de website van ProVoet.

Vragen

Zorginhoudelijke consultatievragen over voeten kun je stellen in cKIS van Caresharing. Overige vragen kun je stellen aan Melanie Uytendaal of Sandra van Strijp.