Vergoedingen

Ketenzorgtarief

In het zorgprogramma Diabetes Mellitus ontvang je een ketenzorgtarief per geïncludeerde patiënt. De vergoeding wordt gebaseerd op de geregistreerde patiënten in cKIS van Caresharing op de laatste dag van elk kwartaal.

In het zorgprogramma ontvangen ook ketenzorgpartners, zoals diëtisten, een ketenzorgtarief.

Verrichtingen die je als praktijk niet apart kunt declareren

  • consulten bij de huisarts/POH/praktijkassistent nadat de diagnose is gesteld en de patiënt onderdeel is van het zorgprogramma
  • consultaties door expertteam (specialisten, kaderhuisartsen en specialistisch verpleegkundigen)
  • gedragsmatige begeleiding bij stoppen met roken
  • glucosestrips

Verrichtingen die je als praktijk wel apart kunt declareren

  • verrichtingen zoals een enkel-arm index, een ecg maken, Holteronderzoek en een 24-uurs bloeddrukmeting

De POH kan ook patiënten die geen onderdeel uitmaken van het zorgprogramma begeleiden bij stoppen met roken. Om deze begeleiding te kunnen declareren, heeft je praktijk een contract nodig met de zorgverzekeraar.

Verrichtingen die niet ten koste gaan van het eigen risico van de patiënt

• behandeling door een diëtist (als je verwijst in cKIS van Caresharing)
• behandeling door een podotherapeut of pedicure
• fundusfotografie
• nicotinevervangende middelen (zoals nicotinepleisters, -kauwgom of -tabletten) of Varenicline, Bupropion of Nortiptyline, indien gecombineerd met gedragsmatige begeleiding voor stoppen met roken door de praktijk

Verrichtingen die wel ten koste gaan van het eigen risico van de patiënt

  • medicatie
  • bloedonderzoek