Scholing

Neemt je praktijk deel aan het zorgprogramma Diabetes Mellitus? Dan adviseren we de POH en minimaal één huisarts de volgende scholingen te volgen:

Binnen 1 jaar na de start

  • basiscursus over insulinetherapie in de eerste lijn (Langerhans of vergelijkbaar niveau)
  • gecertificeerde cursus over begeleiding bij stoppen met roken (geldt voor alle chronische zorgprogramma’s)

1 keer per 3 jaar

  • opvolgcursus over insulinetherapie in de eerste lijn (Langerhans of vergelijkbaar niveau)

Ondersteuning ROHA

Bekijk welke scholing over Diabetes Mellitus de ROHA binnenkort aanbiedt.