Samenwerken/verwijzen

Binnen het zorgprogramma Diabetes Mellitus werkt de ROHA samen met de volgende ketenzorgpartners:

  • internisten van het BovenIJ Ziekenhuis en het OLVG (locaties Oost en West);
  • aangesloten diëtisten;
  • fundusleveranciers (SALT/OLVG Lab, Boven IJ Ziekenhuis);
  • aangesloten podotherapeuten.

Diëtisten

Je kunt een patiënt verwijzen naar een aangesloten diëtist. Bekijk de lijst met praktijkadressen van aangesloten diëtisten.

Fundusleveranciers

Je kunt een patiënt voor funduscontrole verwijzen naar fundusleveranciers. Kijk voor meer informatie op onze pagina over fundusonderzoek.

Podotherapeuten

Je kunt een patiënt verwijzen naar een podotherapeut. Bekijk welke procedures daarvoor van toepassing zijn.

Bekijk ook de lijst met praktijkadressen van aangesloten podotherapeuten.  En de pagina met alle informatie over diabetische voeten.

Verwijzen via cKIS van Caresharing

Naar diëtisten en podotherapeuten kun je verwijzen in cKIS van Caresharing. Zij kunnen gegevens over patiënten inzien, bijvoorbeeld over controles. Zij kunnen ook gegevens met je delen. Als je via cKIS verwijst, is het belangrijk dat het telefoonnummer van de patiënt in cKIS klopt. Alleen dan kan een ketenzorgpartner contact opnemen met de patiënt.