Indicatoren

Voor het zorgprogramma Diabetes Mellitus gelden per kalenderjaar de volgende indicatoren:

  • Van minimaal 90% van de geïncludeerde patiënten meet de praktijk jaarlijks de nierfunctie met eGFR (MDRD).
  • Bij minimaal 80% van de geïncludeerde patiënten vindt jaarlijks een voetonderzoek
  • Minimaal 80% van de geïncludeerde patiënten heeft de afgelopen 3 jaar een funduscontrole

Bekijk als POH regelmatig de voortgang op de indicatoren. Bespreek tegenvallende resultaten met de huisarts.

Als je praktijk moeite heeft om aan de indicatoren te voldoen, gaat de ROHA met je in gesprek over oorzaken en oplossingen. Er wordt geen ketenzorgvergoeding ingehouden zoals voorheen (zie voor informatie het kwaliteitsbeleid).