Documenten/links

Organisaties

Diabetesfonds

Website met voorlichting voor patiënten, onder meer over voeding

Diabetesvereniging Nederland

Website met informatie voor patiënten

Nederlandse Diabetes Federatie (NDF)

Koepelorganisatie voor patiënten, zorgverleners en onderzoekers

Stichting Langerhans

Scholingsorganisatie op het gebied van diabetes

Overig

Checklist DM/CVRM-zorg

Checklist met benodigdheden voor goede DM-/CVRM-zorg in je praktijk.

Diversiteit in diabetes

Website van de Nederlandse Diabetes Federatie met tools en informatie die je helpen omgaan met taalproblemen en cultuurbarrières bij diabeteszorg

Format beweegverhaal/beweeg-CV
Invulformulier voor patiënten over hun beweeggedrag tijdens hun hele leven. Het formulier stimuleert bewustwording bij patiënten en helpt je om patiënten beter te begrijpen.

Formatieberekening DM
Excelsheet om de benodigde formatie voor DM-zorg in je praktijk te berekenen

Handboek ‘Ik heb diabetes, wat kan ik doen?’
Handboek voor patiënten inclusief handleiding voor zorgverleners

Handleiding medicatieafbouw DM
Handleiding om de medicatie van patiënten met DM aan te passen als onderdeel van een leefstijlinterventie

Links Diabetesfonds

Pagina van het Diabetesfonds met veel links, met name voor patiënten

Nieren

Website voor patiënten met een nierziekte of chronische nierschade met onder meer advies en recepten

Samenvattingskaart Transmurale Werkafspraken DM

Toolkit persoonsgerichte hulpmiddelenzorg

Overzicht van tools die ondersteunen bij het voorschrijven van hulpmiddelen