Zorgprogramma Diabetes Mellitus

Doel

In dit zorgprogramma verbeter je samen met ketenpartners de diagnostiek, begeleiding en behandeling voor patiënten met DM type 2. Dat doe je door persoonsgerichte zorg te bieden met protocollen op basis van NHG-Standaarden. De ROHA ondersteunt je hierbij.

Voorwaarden

Om aan het zorgprogramma deel te nemen en ketenzorgfinanciering te ontvangen, moet je praktijk onder meer:

Normtijd

De verwachte extra tijd per week per normpraktijk (2.095 patiënten) is 8 uur.

Aanmelden

Je praktijk kan zes weken voor elk kwartaal instromen in het zorgprogramma. Wil je instromen of heb je vragen over het zorgprogramma? Neem dan contact op met Melanie Uytendaal of Sandra van Strijp.