Vergoedingen

Ketenzorgtarief

In het zorgprogramma CVRM ontvang je een ketenzorgtarief per geïncludeerde patiënt. De vergoeding wordt gebaseerd op de geregistreerde patiënten in cKIS van Caresharing op de laatste dag van elk kwartaal.

In het zorgprogramma ontvangen ook ketenzorgpartners, zoals diëtisten, een ketenzorgtarief.

Verrichtingen die je als praktijk niet apart kunt declareren

  • consulten bij de huisarts/POH/praktijkassistent nadat de diagnose is gesteld en de patiënt onderdeel is van het zorgprogramma;
  • consultaties door expertteam (cardiologen en kaderhuisartsen hart- en vaatziekten);
  • behandeling door een diëtist (als je verwijst in cKIS van Caresharing);
  • gedragsmatige begeleiding bij stoppen met roken.

Verrichtingen die je als praktijk wel apart kunt declareren

  • verrichtingen zoals een enkel-arm index, een ECG maken, Holteronderzoek en een 24-uurs bloeddrukmeting

Verrichtingen die niet ten koste gaan van het eigen risico van de patiënt

  • nicotinevervangende middelen (zoals nicotinepleisters, -kauwgom of -tabletten) of Varenicline, Bupropion of Nortiptyline, indien gecombineerd met gedragsmatige begeleiding voor stoppen met roken door de praktijk

Verrichtingen die wel ten koste gaan van het eigen risico van de patiënt

  • medicatie
  • bloedonderzoek