Scholing

Neemt je praktijk deel aan het zorgprogramma CVRM? Dan adviseren we de POH en minimaal één huisarts de volgende scholingen te volgen:

Voor de start van het zorgprogramma

  • gecertificeerde cursus over begeleiding stoppen met roken (geldt voor alle ROHA-zorgprogramma’s)
  • regionale inhoudelijke CVRM-scholing (bijvoorbeeld bij ELAA of de ROHA)

1 keer per 3 jaar

  • regionale inhoudelijke CVRM-scholing (bijvoorbeeld bij of de ROHA)

Ondersteuning ROHA

Bekijk welke scholing over CVRM de ROHA binnenkort aanbiedt.