Samenwerken/verwijzen

Binnen het zorgprogramma CVRM werkt de ROHA samen met de volgende ketenzorgpartners:

  • internisten en cardiologen van het BovenIJ ziekenhuis en OLVG (locaties Oost en West);
  • aangesloten diëtisten;
  • fysiotherapeuten (van LoRNA en Chronisch ZorgNet).

Ziekenhuizen

Informeer de specialist in het ziekenhuis als je een CVRM-patiënt includeert in het zorgprogramma. Doe dit met de brief Verzoek overname CVRM-zorg uit de tweede lijn.

Diëtisten

Je kunt een patiënt verwijzen naar een diëtist. Ondersteuning van een diëtist gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt. Bekijk lijst met praktijkadressen van aangesloten diëtisten.

Naar diëtisten kun je verwijzen in cKIS van Caresharing. Zij kunnen gegevens over patiënten inzien, bijvoorbeeld over controles. Zij kunnen ook gegevens met je delen. Als je via cKIS verwijst, is het belangrijk dat het telefoonnummer van de patiënt in cKIS klopt. Alleen dan kan een diëtist contact opnemen met de patiënt.

Fysiotherapeuten

Je kunt een patiënt verwijzen naar een fysiotherapeut die is aangesloten bij het LoRNA of Chronisch ZorgNet.