Indicatoren

Indicatoren

Voor het  CVRM gelden per kalenderjaar de volgende indicatoren:

  • Van minimaal 80% van de geïncludeerde CVRM-patiënten legt de praktijk het rookgedrag vast.
  • Van minimaal 80% van de geïncludeerde CVRM-patiënten meet de praktijk de bloeddruk (zie hieronder).
  • Van minimaal 90% van de geïncludeerde CVRM-patiënten heeft de praktijk in de afgelopen 3 tot 5 kalenderjaren het LDL gecontroleerd. 

Bekijk als POH regelmatig de voortgang op de indicatoren. Bespreek tegenvallende resultaten met de huisarts.

Als je praktijk moeite heeft om aan de indicatoren te voldoen, gaat de ROHA met je in gesprek over oorzaken en oplossingen. Er wordt geen ketenzorgvergoeding ingehouden zoals voorheen (zie voor informatie het kwaliteitsbeleid).