Expertteam

De ROHA heeft een multidisciplinair expertteam voor het zorgprogramma CVRM. Heb je zorginhoudelijke vragen over CVRM? Stel dan een consultatievraag via cKIS van Caresharing. Vragen over het zorgprogramma kun je stellen aan Sara Baig.

Sara Baig
Coördinator CVRM
sbaig@rohamsterdam.nl
06 248 676 98

David Koetsier
Kaderhuisarts CVRM
dkoetsier@rohamsterdam.nl

Xavier Hofman
Kaderhuisarts CVRM

xhofman@rohamsterdam.nl


Nancy Colman
Cardioloog