Documenten/links

No show (voor patiënten die langere tijd niet op het spreekuur komen)

Standaardbrieven en een protocol voor patiënten die langere tijd niet op het spreekuur zijn verschenen

No show standaardbrief Arabisch
No show standaardbrief Engels
No show standaardbrief Nederlands
No show standaardbrief Turks
No show protocol

Organisaties

Breinlijn

Landelijk loket voor patiënten met vragen over hersenletsel 

Chronisch ZorgNet

Landelijk netwerk van zorgverleners, waaronder fysiotherapeuten, gespecialiseerd in patiënten met chronische aandoeningen. Ketenzorgpartner in het zorgprogramma. 

Harteraad

Expertisecentrum voor patiënten met hart- en vaatziekten; patiënten kunnen hier terecht voor advies en wisselen hier ervaringen uit 

HartVaatHAG

Hart- en Vaatziekten Huisartsen Advies Groep, verzorgt onder meer scholing 

Overig

Addendum (kwetsbare) ouderen bij CVRM
Verschillen tussen jongeren en ouderen met CVRM en de invloed daarvan op de zorg

Checklist CVRM/DM-zorg

Checklist met benodigdheden voor goede CVRM/DM-zorg in je praktijk.

Checklist Voorbereiding op deelname zorgprogramma CVRM
Aandachtspunten voor huisartsenpraktijken die het met zorgprogramma willen beginnen, vanaf 6 maanden voor de start tot 1 jaar erna

Format Beweegverhaal/beweeg-CV
Invulformulier voor patiënten over hun beweeggedrag tijdens hun hele leven. Het formulier stimuleert bewustwording bij patiënten en helpt je om patiënten beter te begrijpen.

Hartinfarct gehad: hoe nu verder?
Document van BovenIJ ziekenhuis met uitleg voor patiënten

Hartverslag

Website van cardioloog Tamara Aipassa met toegankelijke informatie over het hart en cardiologie 

Informatie over familiaire hypercholestrolemie
Document van expertisecentrum LEEFH over erfelijk hoog cholesterol voor patiënt en familie

Kennisdocument Statines
Bruikbaar bij de overweging om een patiënt te laten stoppen of doorgaan met lipidenverlagende middelen (statines)

Praktijkadressen ROHA-diëtisten

QRISK 

Algoritme dat de kans op een hartaanval of CVA berekent op basis van persoonskenmerken 

Stappenplan staken medicatie voor patiënten met laag/matig risico bij CVRM

Uitnodiging CVRM-spreekuur
Voorbeeldbrief voor patiënten

Verzoek overname CVRM-zorg uit de tweede lijn
Brief voor specialist die je kunt meegeven aan een patiënt of kunt faxen