Zorgprogramma CVRM

Doel

CVRM staat voor Cardio Vasculair Risico Management (CVRM). In het zorgprogramma CVRM verbeter je de diagnostiek, behandeling en controle van risico’s voor mensen met hart- en vaatzieken en chronische nierschade. Dat doe je door persoonsgerichte zorg te bieden met protocollen op basis van NHG-Standaarden. De ROHA ondersteunt je hierbij.

Voorwaarden

Om aan het zorgprogramma deel te nemen en ketenzorgfinanciering te ontvangen, moet je praktijk onder meer:

Normtijd

De verwachte extra tijd per week per normpraktijk (2.095 patiënten) is 6 uur.

Aanmelden

Je praktijk kan zes weken voor elk kwartaal instromen in het zorgprogramma. Wil je instromen of heb je vragen over het zorgprogramma? Neem dan contact op met Sara Baig.