Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik een spirometrie aan?

De aanvraagprocedure voor spirometrie verschilt per ziekenhuis (OLVG en BovenIJ Ziekenhuis). Kijk voor de procedures op de pagina over spirometrie.

Mag ik een M&I-module declareren bij afname van spirometrie?

Je mag alleen een M&I-module voor spirometrie declareren voor een diagnostisch consult. Na een diagnose includeer je een patiënt in het zorgprogramma Astma/COPD. Vanaf dan mag je geen M&I-module meer declareren voor spirometrie.

Hoe zit het met de inclusiecriteria voor astma?

De inclusiecriteria voor astma zijn:

  • De diagnose astma (ICPC R96) is op juiste wijze gesteld.
  • De patiënt is minimaal 16 jaar.
  • De patiënt gebruikt inhalatiecorticosteroïden of heeft hiervoor een indicatie volgens de NHG-Standaard en/of de patiënt rookt.

Als je een astmapatiënt includeert, moet je in het HIS of cKIS van Caresharing kiezen tussen 'persisterend astma' en 'intermitterend astma'. Doe dit als volgt:

  • Kies bij een patiënt die inhalatiecorticosteroïden gebruikt voor persisterend astma.
  • Kies bij een patiënt die geen inhalatiecorticosteroïden gebruikt voor intermitterend astma. Voorwaarde voor deelname aan het zorgprogramma is dat de patiënt ook rookt.

In beide gevallen wordt de patiënt automatisch onderdeel van het zorgprogramma Astma/COPD.

Moet iedereen binnen de praktijk de CASPIR-cursus doen?

Als je praktijk spirometrie in eigen beheer doet, moeten de volgende praktijkmedewerkers de CASPIR-cursus volgen:

  • de huisarts die verantwoordelijk is voor de astma/COPD-zorg;
  • praktijkondersteuners die patiënten met astma en COPD begeleiden;
  • de doktersassistent als die een spirometrie afneemt bij goed ingestelde, stabiele astma-/COPD-patiënten.

Waar kan ik eventueel patiënten naar doorverwijzen voor stoppen met roken?

Binnen de chronische ketenzorgprogramma’s moet je praktijk zelf een programma aanbieden voor stoppen met roken. Meer complexe patiënten, die veel ondersteuning nodig hebben om te stoppen met roken, kun je verwijzen naar een aanbieder of tool via het Amsterdams Rookalarm.

Mag ik een ‘stoppen met roken’-consult bij de astma/COPD-patiënt declareren?

Nee, de module ‘stoppen met roken’ valt binnen het ketenzorgtarief.

Hoe verwijs ik in cKIS van Caresharing door naar de diëtist?

Deze pagina van Caresharing beschrijft hoe je een patiënt verwijst naar een ketenpartner, zoals een diëtist. Ketenpartners kunnen gegevens over patiënten inzien, bijvoorbeeld over controles. Zij kunnen ook gegevens met je delen. Als je via cKIS verwijst, is het belangrijk dat het telefoonnummer van de patiënt in cKIS klopt. Alleen dan kan een ketenzorgpartner contact opnemen met de patiënt.

Waarom moeten de astma/COPD-patiënten van de tweede lijn en de therapie-ontrouwe patiënten ook in het cKIS van Caresharing staan?

De ROHA wil graag weten wat de prevalentie is van astma/COPD en welk percentage van de patiënten in de eerste lijn wordt behandeld.

Hoe stel ik een consultatievraag aan het astma/COPD-expertteam?

Via cKIS van Caresharing kun je zorginhoudelijke consultatievragen stellen aan ons expertteam. Bekijk de pagina van Caresharing over consulteren.