Vergoedingen

Ketenzorgtarief

In het zorgprogramma Astma/COPD ontvang je een ketenzorgtarief per geïncludeerde patiënt. De vergoeding wordt gebaseerd op de geregistreerde patiënten in cKIS van Caresharing op de laatste dag van elk kwartaal.

In het zorgprogramma ontvangen ook ketenzorgpartners, zoals diëtisten, een ketenzorgtarief.

Verrichtingen die je als praktijk niet apart kunt declareren

  • consulten bij de huisarts/POH/praktijkassistent nadat de diagnose is gesteld en de patiënt onderdeel is van het zorgphttps://rohamsterdam.nl/patientenzorg/astma-copd/expertteamrogramma
  • consultaties door expertteam (specialisten, kaderhuisartsen en specialistisch verpleegkundigen)
  • spirometrie in de praktijk bij reeds gediagnostiseerde patiënten (in de diagnostische fase kan je spirometrie wel apart declareren als M&I-verrichting)
  • behandeling van exacerbaties
  • gedragsmatige begeleiding bij stoppen met roken

De POH kan ook patiënten die geen onderdeel uitmaken van het zorgprogramma begeleiden bij stoppen met roken. Om deze begeleiding te kunnen declareren, heeft je praktijk een contract nodig met de zorgverzekeraar.

Verrichtingen die niet ten koste gaan van het eigen risico van de patiënt

  • behandeling door een diëtist, alleen in combinatie met een verwijzing voor beweegadvies bij een fysiotherapeut
  • behandeling door een fysiotherapeut (LoRNA of Chronisch ZorgNet) voor beweegadvies of revalidatie
  • nicotinevervangende middelen (zoals nicotinepleisters, -kauwgom of -tabletten) of Varenicline, Bupropion of Nortriptyline, indien gecombineerd met gedragsmatige begeleiding voor stoppen met roken door de praktijk

Verrichtingen die wel ten koste gaan van het eigen risico van de patiënt

  • medicatie
  • bloedonderzoek