Spirometrie

Twee varianten

Er zijn twee varianten van het zorgprogramma Astma/COPD:

 • spirometrie in eigen beheer
 • spirometrie uitbesteed (bij ziekenhuizen, zie hieronder)

Praktijken die spirometrie in eigen beheer organiseren, volgen daarvoor extra scholing.

Diagnostische spirometrie

Als een patiënt nog geen diagnose astma of COPD heeft, is die nog geen onderdeel van het zorgprogramma Astma/COPD. Diagnostische spirometrie valt dus ook niet onder de ketenzorgvergoeding. Pas na de diagnose kun je een patiënt includeren.

Diagnostische spirometrie vraag je aan ZorgDomein > diagnostiek > functieonderzoek > spirometrie (kiezen per ziekenhuis).

Spirometrie na diagnose

Praktijken die spirometrie uitbesteden, kunnen voor geïncludeerde patiënten op drie manieren spirometrie aanvragen:

 • BovenIJ Ziekenhuis
  De aanvraagprocedure bij het BovenIJ Ziekenhuis verloopt telefonisch. Bekijk de procedure van BovenIJ.
 • OLVG Oost en West
  De aanvraagprocedure voor OLVG-locatie verloopt sinds januari 2023 via ZorgDomein. Zorg dat de contactgegevens van de patiënt kloppen, zodat het ziekenhuis contact kan opnemen. Bekijk de procedure van OLVG. Bekijk ook voor meer informatie dit nieuwsbericht.
 • Huisarts+punt
  Bij Huisarts+punt kun je een eenmalige consultatie aanvragen inclusief spirometrie. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor de patiënt. Aanvragen doe je via ZorgDomein > specialistische zorg > longgeneeskunde > Astma of COPD > Huisarts+punt.

Voor het grootste percentage geïncludeerde patiënten binnen het zorgprogramma astma/COPD is een spirometrie zonder reversibiliteit voldoende. Patiënten kunnen hun inhalatiemedicatie gewoon blijven gebruiken. Indien het echter echt noodzakelijk is reversibiliteit te meten dan moet de patiënt geïnformeerd worden over het tijdelijk stoppen met de herhaalmedicatie. Voor kortwerkende luchtwegverwijders is dit 8 uur voor de spirometrie, voor langwerkende luchtwegverwijders (ook in combinatie met ICS) 24 uur. Patiënten die alleen ICS gebruiken hoeven niet met hun medicatie te stoppen.

Het is belangrijk de beschreven procedures goed te volgen, zodat de spirometrie binnen het ketenzorgtarief gedeclareerd wordt.

Let op: sinds eind 2022 biedt OLVG-locatie Spuistraat geen spirometrie meer aan.

Spirometrie in cKIS van Caresharing

Caresharing heeft twee nuttige pagina’s over spirometrie in cKIS: