Scholing

Neemt je praktijk deel aan het zorgprogramma Astma/COPD? Dan adviseren we de POH en minimaal één huisarts de volgende scholingen te volgen:

Alle praktijken

Binnen 1 jaar na de start

  • training over inhalatietechniek (bijvoorbeeld van de stichting IMIS)
  • gecertificeerde cursus over begeleiding bij stoppen met roken (geldt voor alle chronische zorgprogramma’s)

1 keer per 3 jaar

  • training over inhalatietechniek (bijvoorbeeld van de stichting IMIS)
  • regionale scholing over astma/COPD

Praktijken met spirometrie in eigen beheer

Binnen 1 jaar na de start

  • cursus over spirometrie (modules 1 t/m 5, CASPIR)

2 keer per 3 jaar

  • (herhaal)cursus over spirometrie (2 keer module 6, CASPIR; maximaal 1 keer online)

Praktijken met spirometrie uitbesteed

Binnen 1 jaar na de start

  • casuïstiekavond astma/COPD

2 keer per 3 jaar

  • casuïstiekavond astma/COPD

Ondersteuning ROHA

Bekijk welke scholing over astma/COPD de ROHA binnenkort aanbiedt.