Samenwerken/verwijzen

Binnen het zorgprogramma Astma/COPD werkt de ROHA samen met de volgende ketenpartners:

  • longartsen, longverpleegkundigen en longfunctielaboranten van het BovenIJ Ziekenhuis en het OLVG (locaties Oost en West) voor spirometrie en expertconsultaties;
  • aangesloten diëtisten;
  • fysiotherapeuten (van LoRNA en Chronisch ZorgNet).

Diëtisten

Je kunt een patiënt in het zorgprogramma alleen verwijzen naar een diëtist als je die ook verwijst naar een fysiotherapeut van LoRNA of Chronisch ZorgNet. In dat geval gaat de ondersteuning niet ten koste van het eigen risico van de patiënt. Bekijk de lijst met praktijkadressen van aangesloten diëtisten.

Naar diëtisten kun je verwijzen in cKIS van Caresharing. Zij kunnen gegevens over patiënten inzien, bijvoorbeeld over controles. Zij kunnen ook gegevens met je delen. Als je via cKIS verwijst, is het belangrijk dat het telefoonnummer van de patiënt in cKIS klopt. Alleen dan kan een diëtist contact opnemen met de patiënt.

Fysiotherapeuten

Je kunt een patiënt verwijzen naar een fysiotherapeut die is aangesloten bij het LoRNA of Chronisch ZorgNet. Fysiotherapie gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt.

Bekijk wanneer je patiënten kunt verwijzen en op hoeveel behandelingen een patiënt recht heeft.

Spirometrie

De aanvraagprocedure voor spirometrie verschilt per ziekenhuis en per situatie. Bekijk alle informatie over de aanvraagprocedures.