Indicatoren

Voor het zorgprogramma Astma/COPD gelden per kalenderjaar de volgende indicatoren:

  • Van minimaal 80% van de geïncludeerde astma- en COPD-patiënten legt de praktijk het rookgedrag vast.
  • Van minimaal 70% van de geïncludeerde astmapatiënten legt de praktijk het functioneren of de gezondheidsstatus vast met de ACQ-vragenlijst (zie hieronder).
  • Van minimaal 70% van de geïncludeerde COPD-patiënten legt de praktijk het functioneren of de gezondheidsstatus vast met de MRC- en CCQ-vragenlijst (zie hieronder).

Bekijk als POH regelmatig de voortgang op de indicatoren. Bespreek tegenvallende resultaten met de huisarts.

Als je praktijk moeite heeft om aan de indicatoren te voldoen, gaat de ROHA met je in gesprek over oorzaken en oplossingen. Er wordt geen ketenzorgvergoeding ingehouden zoals voorheen (zie voor informatie het kwaliteitsbeleid).