Documenten/links

Inhalatiemedicatie

Inhalatorgebruik

Specifieke informatie over het gebruik van inhalatoren, neusmedicatie en vernevelaars, voor patiënt en zorgverlener

Stichting IMIS

Stichting die trainingen geeft voor zorgprofessionals over inhalatiemedicatie

Organisaties

CAHAG 

COPD & Astma Huisartsen Advies Groep, bevat onder meer informatie over scholingen 

Chronisch ZorgNet 

Landelijk netwerk van zorgverleners, waaronder fysiotherapeuten gespecialiseerd in patiënten met chronische aandoeningen; ketenzorgpartner in het zorgprogramma 

Long Alliantie Nederland 

Federatieve vereniging op het gebied van chronische longaandoeningen, biedt onder meer handreikingen en richtlijnen aan 

Longfonds 

Gezondheidsfonds en patiëntenorganisatie 

Longforum 

Forum waar patiënten met een longziekte kennis, tips en ervaringen delen 

LoRNA 

Longrevalidatie Netwerk Amsterdam, netwerk van fysiotherapeuten geschoold in therapie aan longpatiënten; ketenzorgpartner in het zorgprogramma 

Luchtpunt 

Informatieplatform over astma en COPD voor patiënten 

Spirometrie

Beoordelingsformulier spirometrie
Stappenplan uitbesteden spirometrie BovenIJ
Stappenplan uitbesteden spirometrie OLVG Oost en West

Overig

Checklist astma-/COPD-zorg

Checklist met benodigdheden voor goede astma-/COPD-zorg in je praktijk.

Format Beweegverhaal/beweeg-CV
Invulformulier voor patiënten over hun beweeggedrag tijdens hun hele leven. Het formulier stimuleert bewustwording bij patiënten en helpt je om patiënten beter te begrijpen.

Format Casuïstiek astma/COPD
PowerPoint-format voor het bespreken van casussen

Flyer Inzet van de astma-/COPD-verpleegkundige
Flyer van Cordaan over wanneer en hoe je een astma/COPD-verpleegkundige kunt inzetten

Handreiking Digitale Zorgtoepassingen voor patiëntgerichte COPD zorg 

Overzicht van beschikbare digitale zorgtoepassingen voor COPD en tips voor de implementatie van deze toepassingen 

Ik heb COPD. Wat kan ik doen? 

Handboek over COPD voor laaggeletterden, migranten, ouderen en lager opgeleiden, in begrijpelijke taal met veel afbeeldingen 

Praktijkadressen ROHA-diëtisten

Presentatie Aan de slag astma/COPD (kaderhuisarts)
Presentatie van scholing van kaderhuisarts Barbara van Maanen-Thiel

Samenvattingskaart astma (uiterlijk 5 maart 2024 online)

Samenvattingskaart COPD (uiterlijk 5 maart 2024 online)

Toolbox voor passende palliatieve zorg bij COPD

Website over palliatieve zorg voor mensen met COPD met handvatten voor zorgverleners en hulpmiddelen voor patiënten en naasten