Zorgprogramma Astma/COPD

Doel

In dit zorgprogramma verbeter je samen met ketenzorgpartners de diagnostiek, begeleiding en behandeling voor patiënten met astma en COPD. Dat doe je door persoonsgerichte zorg te bieden – met oog voor de mens in diens context – en protocollen op basis van NHG-Standaarden. De ROHA ondersteunt je hierbij.

Voorwaarden

Om aan het zorgprogramma deel te nemen en ketenzorgfinanciering te ontvangen, moet je praktijk onder meer:

Normtijd

De verwachte extra tijd per week per normpraktijk (2.095 patiënten) is 3 uur. Dit is gebaseerd op 40 astma- of COPD-patiënten.

Aanmelden

Je praktijk kan zes weken voor elk kwartaal instromen in het zorgprogramma. Wil je instromen of heb je vragen over het zorgprogramma? Neem dan contact op met Zohreh de Ruiter.