Expertteam

De ROHA heeft een multidisciplinair expertteam voor het zorgprogramma Atriumfibrilleren. Heb je zorginhoudelijke vragen over atriumfibrilleren? Vraag dan via ZorgDomein een teleconsult aan met een cardioloog of AF-verpleegkundige. Vragen over het zorgprogramma kun je stellen aan Sara Baig.

Sara Baig
Coördinerend praktijkondersteuner
sbaig@rohamsterdam.nl
06 248 676 98

David Koetsier
Kaderhuisarts
dkoetsier@rohamsterdam.nl

Xavier Hofman
Kaderhuisarts

xhofman@rohamsterdam.nl


Jonas de Jong
Cardioloog