Zorgprogramma Atriumfibrilleren

Doel

In dit zorgprogramma verbeter je de zorg voor mensen met (mogelijk) atriumfibrilleren (AF). Je helpt om AF vroegtijdig op te sporen, klachten te verminderen en complicaties te voorkomen. Door het zorgprogramma kunnen patiënten met stabiel AF bovendien naar de huisartsenpraktijk voor controles, in plaats van naar het ziekenhuis. Als praktijk kun je hieraan bijdragen met relatief weinig extra handelingen.

Meer informatie op de AHa-website

AF is een stedelijk zorgprogramma. Meer informatie over het zorgprogramma vind je op de website van de Amsterdamse Huisartsenalliantie.

Normtijd

De verwachte extra tijd per week per normpraktijk (2.095 patiënten) is 1 uur.

Aanmelden

Je praktijk kan zes weken voor elk kwartaal instromen in het zorgprogramma. Wil je instromen of heb je vragen over het zorgprogramma? Neem dan contact op met Sara Baig.