Patiëntenzorg

Chronische zorgprogramma’s

De ROHA biedt vier chronische zorgprogramma’s om de zorg voor specifieke groepen patiënten te verbeteren:

Praktijken die deelnemen aan deze zorgprogramma’s volgen scholing en bieden zorg volgens protocollen op basis van NHG-Standaarden. De protocollen bieden structuur, maar laten ook regelruimte voor persoonsgerichte, integrale zorg. In de zorgprogramma’s krijg je een vast tarief per geïncludeerde patiënt (ketenzorgfinanciering).

Ouderenzorg inclusief Beter Oud in Amsterdam (BOA)

Beter Oud in Amsterdam (BOA) is een stedelijk programma om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. In het programma heeft de POH-Ouderen (POH-O) een belangrijke rol. Je kunt bij de ROHA een contract afsluiten voor BOA en POH-O-financiering. Aandachtspunten binnen BOA (zoals valrisico signaleren en mantelzorgondersteuning) zijn relevant voor alle praktijken.

Beginnen met een zorgprogramma

Wil je beginnen met een zorgprogramma? Je bent van harte welkom bij de ROHA!

Uiterlijk 6 weken voor elk kwartaal kun je van start gaan. Ook wijzigingen (zoals stoppen met een zorgprogramma) kun je tot 6 weken voor elk kwartaal aan ons doorgeven.