Stedelijke en regionale inzet

De ROHA zet zich stedelijk en regionaal in voor de belangen van haar leden en hun patiënten. De ROHA maakt onder meer afspraken en zorgt voor afstemming met de volgende partijen:

  • Zilveren Kruis;
  • ketenpartners in de chronische zorgprogramma’s;
  • de zes andere Amsterdamse huisartsenzorggroepen en de Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) voor afspraken over stedelijke programma’s, zoals Beter Oud in Amsterdam;
  • Huisartsenposten Amsterdam (Hpa);
  • organisaties op het gebied van welzijn (zoals Buurtteams en Welzijn op Recept) en thuiszorg;
  • SIGRA;
  • stedelijke werkgroepen van de Huisartsenkring Amsterdam (HKA);
  • het Transmuraal Platform.