Veelgestelde vragen

Wat is de ROHA?

De ROHA is een huisartsenzorggroep in Amsterdam en Abcoude. De ROHA ondersteunt huisartsenpraktijken en behartigt hun belangen. De ROHA maakt afspraken over samenwerking in de zorg met onder meer huisartsen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, diëtisten en de zorgverzekeraar. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over geld, de manier van samenwerken, scholing en zorgprotocollen. We maken onder meer afspraken over zorg voor mensen met een chronische aandoening, zoals astma en COPD, diabetes mellitus type 2 en hart- en vaatziekten.

Mijn huisarts neemt me op in een chronisch zorgprogramma. Wat betekent dat voor mij?

Als patiënt word je het middelpunt van een netwerk van zorgverleners die goed samenwerken. Voorbeelden van deze zorgverleners zijn medewerkers van het ziekenhuis, diëtisten, fysiotherapeuten en podotherapeuten. De huisarts blijft je hoofdbehandelaar en is eindverantwoordelijk voor de zorg. Bij de huisarts kun je altijd met vragen over de zorg terecht.

Met de huisarts of de praktijkondersteuner (POH) bespreek je de invloed van de chronische aandoening op je leven. Ook bespreek je wat je belangrijk vindt in je leven met de aandoening en krijg je informatie over de aandoening.

Als je opgenomen wordt in een zorgprogramma voeren de huisarts en POH ook regelmatig controles uit om je gezondheid in de gaten te houden. Voorbeelden van deze controles zijn een bloeddrukmeting, oogonderzoek bij diabetes (fundusonderzoek) en longfunctieonderzoek.

Wordt mijn ketenzorg vergoed?

Je zorgverzekeraar vergoedt alle controles in de huisartsenpraktijk. Ook vergoedt de verzekeraar de volgende ondersteuning:

  • longfunctieonderzoek;
  • fundusfoto’s (oogonderzoek bij diabetes);
  • begeleiding van de huisarts of POH bij stoppen met roken;
  • begeleiding van de diëtist, drie uur per jaar;
  • podotherapeut bij diabetes, als er sprake is van een verhoogd risico op voetproblemen.

Voor deze ondersteuning betaal je geen eigen risico.

Vormen van ondersteuning die verzekeringen niet standaard vergoeden zijn:

  • bloedonderzoek in een laboratorium;
  • een bezoek aan de oogarts of diëtist buiten de ketenzorgafspraken om;
  • fysiotherapie.

Controleer in je polis of deze ondersteuning onder je eigen risico valt.

Hoe gaat de ROHA om met mijn gegevens?

De ROHA heeft een zorgvuldig privacybeleid  waarin staat hoe we omgaan met gegevens van patiënten. Voor het contact met een andere zorgverlener vraagt de huisarts altijd om toestemming om je gegevens te delen.

Waarom staat er ‘ROHA’ op mijn rekening?

De naam ‘ROHA’ kan op je verzekeringsoverzicht staan omdat de ROHA met de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt over de financiering van chronische zorgprogramma’s.