Veelgestelde vragen

De ROHA is een huisartsenzorggroep in Amsterdam en Abcoude. De ROHA ondersteunt huisartsenpraktijken en behartigt hun belangen. De ROHA maakt afspraken over samenwerking in de zorg met onder meer huisartsen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, diëtisten en de zorgverzekeraar. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over geld, de manier van samenwerken, scholing en zorgprotocollen. We maken onder meer afspraken over zorg voor mensen met een chronische aandoening, zoals astma en COPD, diabetes mellitus type 2 en hart- en vaatziekten.

Op het kostenoverzicht van uw zorgverzekeraar ziet u de details van uw zorgkosten. Bij de kosten (declaraties) voor huisartsenzorg kunt u verschillende omschrijvingen tegenkomen. Bijvoorbeeld:

 • Inschrijftarief
 • Ouderenzorg
 • O&I Ketenzorg
 • Regioprestatie
 • POH-GGZ
 • Diagnostiek & kwaliteit

Als uw huisarts samenwerkt met de ROHA staat bij zo’n omschrijving “ROHA” of “Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam” vermeld. Waarschijnlijk weet u helemaal niet wat de ROHA is of doet, en vraagt u zich af waarom onze naam op uw zorgkostenoverzicht staat. Dat leggen wij u hier uit.

Zorg beschikbaar houden voor iedereen

Voor sommige zorg heeft uw huisarts een samenwerking met de regionale huisartsenorganisatie, in uw geval met de ROHA. Bijvoorbeeld voor zorg aan mensen met suikerziekte (diabetes), of voor ouderenzorg. Ook als u zelf geen gebruikmaakt van deze zorg, mag de zorggroep er een vast bedrag voor declareren bij de zorgverzekeraar. Dit geld wordt gebruikt om de zorg te organiseren voor iedereen die dat nodig heeft.

Belangrijk om te weten over de declaraties van regionale huisartsenorganisaties

 • U betaalt zelf niets voor deze kosten: ze worden volledig vergoed uit de basisverzekering en er geldt geen eigen risico voor.
 • Deze declaraties worden 1 keer per 3 maanden (kwartaal) gedaan. U ziet dit dus 4 keer per jaar terug op uw zorgkostenoverzicht.
 • De bedragen zijn meestal laag. De kosten worden namelijk verdeeld over alle ingeschreven patiënten van een praktijk.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met uw zorgverzekeraar

Misschien wilt u toch nog meer weten over dit onderwerp. Of gaat het in uw geval om een ander soort declaratie. Dan helpt uw zorgverzekeraar u graag. Op de contactpagina van uw zorgverzekeraar ziet u hoe u deze zorgverzekeraar kunt bereiken.

Als patiënt word je het middelpunt van een netwerk van zorgverleners die goed samenwerken. Voorbeelden van deze zorgverleners zijn medewerkers van het ziekenhuis, diëtisten, fysiotherapeuten en podotherapeuten. De huisarts blijft je hoofdbehandelaar en is eindverantwoordelijk voor de zorg. Bij de huisarts kun je altijd met vragen over de zorg terecht.

Met de huisarts of de praktijkondersteuner (POH) bespreek je de invloed van de chronische aandoening op je leven. Ook bespreek je wat je belangrijk vindt in je leven met de aandoening en krijg je informatie over de aandoening.

Als je opgenomen wordt in een zorgprogramma voeren de huisarts en POH ook regelmatig controles uit om je gezondheid in de gaten te houden. Voorbeelden van deze controles zijn een bloeddrukmeting, oogonderzoek bij diabetes (fundusonderzoek) en longfunctieonderzoek.

Je zorgverzekeraar vergoedt alle controles in de huisartsenpraktijk. Ook vergoedt de verzekeraar de volgende ondersteuning:

 • longfunctieonderzoek;
 • fundusfoto’s (oogonderzoek bij diabetes);
 • begeleiding van de huisarts of POH bij stoppen met roken;
 • begeleiding van de diëtist, drie uur per jaar;
 • podotherapeut bij diabetes, als er sprake is van een verhoogd risico op voetproblemen.

Voor deze ondersteuning betaal je geen eigen risico.

Vormen van ondersteuning die verzekeringen niet standaard vergoeden zijn:

 • bloedonderzoek in een laboratorium;
 • een bezoek aan de oogarts of diëtist buiten de ketenzorgafspraken om;
 • fysiotherapie.

Controleer in je polis of deze ondersteuning onder je eigen risico valt.

De ROHA heeft een zorgvuldig privacybeleid  waarin staat hoe we omgaan met gegevens van patiënten. Voor het contact met een andere zorgverlener vraagt de huisarts altijd om toestemming om je gegevens te delen.