Voor patiënten

De huisarts is aanspreekpunt over de zorg

De ROHA is een zorggroep die afspraken maakt over de samenwerking tussen zorgverleners, waaronder huisartsen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten en diëtisten. Als patiënt heb je weinig met de ROHA te maken. Je huisarts is meestal verantwoordelijk voor de zorg. Bij de huisarts kun je terecht met vragen over die zorg.

Bekijk onze veelgestelde vragen als je meer wilt weten over de ROHA.

Cliëntenraad

Als patiënt ben je van harte welkom bij onze cliëntenraad: we zoeken nieuwe leden! In de cliëntenraad behartig je de belangen van patiënten en draag je bij aan een betere huisartsenzorg.

Privacy

De ROHA verwerkt gegevens van patiënten in chronische zorgprogramma’s (Astma/COPD, Atriumfibrilleren, CVRM en Diabetes Mellitus) om de kwaliteit van de zorg te garanderen. We gaan zorgvuldig om met je gegevens. De huisarts vraagt altijd om toestemming om gegevens te delen. Uiteraard werken we binnen alle wettelijke kaders, zoals de AVG.

De ROHA heeft een uitgebreid privacybeleid waarin precies staat hoe we met patiëntgegevens omgaan.