Raad van Commissarissen

RvC houdt toezicht op het ROHA-beleid

De Raad van Commissarissen (RvC) van de ROHA BV bestaat uit minimaal drie leden. Het coöperatiebestuur  bepaalt het aantal leden van de RvC. Het coöperatiebestuur en de directie van de ROHA BV kiezen de voorzitter van de RvC.

De RvC houdt toezicht op het beleid van de directie van de ROHA BV en fungeert als werkgever voor de directie.

Dite Husselman
Commissaris

Eugène Scheafer
Commissaris

Rob van Dam
Voorzitter