ROHA-raad

In de ROHA-raad vindt voortdurende afstemming plaats tussen ROHA-leden en het coöperatiebestuur. De ROHA-raad bestaat uit een vertegenwoordigend lid van (bijna) elke wijkgroep. De raad vergadert acht tot tien keer per jaar en adviseert het coöperatiebestuur. De ROHA-raad wordt voorgezeten door een lid van het coöperatiebestuur. Op die manier houdt de ROHA-raad leden regelmatig op de hoogte van ontwikkelingen. Leden van de ROHA-raad delen deze ontwikkelingen op hun beurt weer met hun wijkgroep.

In de ROHA-raad worden geen beslissingen genomen: dat gebeurt op de algemene ledenvergadering (alv). De ROHA-raad kan wel een verzoek doen om een onderwerp op de agenda van de alv te plaatsen.