Barth Kappeyne van de Coppello

“Deze tijd vraagt om vernieuwing en out of the box denken.”

“Ik ben al een kleine kwart eeuw praktijkhoudend huisarts in Westerpark, een stadsdeel waar de patiënten tot mijn genoegen direct en ontwapenend kunnen zijn. Als huisarts wil ik betrokken zijn bij mijn patiënten én wil ik bijdragen aan het professionele en informele netwerk van zorg in de wijk. Thema’s waar mijn aandacht vooral naar uitgaat zijn zorg voor kwetsbare ouderen, het in beweging krijgen van patiënten in vastgeroeste patronen en aandacht voor groepen die achterblijven in de snel veranderende wereld.”

Zorg in samenhang

“De laatste tijd kampen we met een tobberig imago, wij huisartsen. De huisartsenzorg staat onder druk. Zelf heb ik nog heel veel plezier in mijn werk. Ook in de ondernemende kant van mijn werk. Deze tijd vraagt om vernieuwing en out of the box denken. Dit is een aanpak die ik de laatste 5 jaar in mijn eigen praktijk heb toegepast. Die visie en ervaring wil ik graag inbrengen in ons collectief. Deze tijd vraagt om zorg in samenhang binnen netwerken. Als bestuurslid wil ik onze veerkracht als beroepsgroep en de samenhang in netwerkzorg in de eerste lijn vergroten en ondersteunen.

Veel processen om daartoe te komen hebben tijd nodig en komen geleidelijk tot wasdom. Soms moet je op je handen zitten als bestuurslid en niet in de uitvoering schieten. Het (strategisch) leren denken in grotere verbanden en meervoudige perspectieven is zeer de moeite waard. Het bestuurswerk is een extra opgave naast het gewone werk, maar een waardevolle ervaring.”

Dialoog

“Ik hoop dat het ons lukt om stabiele kaders te bieden aan onze leden. Ook wil ik de betrokkenheid van de leden bij de ROHA vergroten, zodat leden ook gaan meesturen in de richting die we opgaan. Ik denk dat we dit kunnen bereiken door op een aansprekender manier te communiceren en door meer discussie toe te laten binnen onze gelederen en ruimte te bieden aan minderheidsstandpunten. Ook hoop ik ook op meer samenhang binnen de alliantie – om de politieke impact op de lokale politiek te vergroten- om het voorbestaan van ons vak te waarborgen.”