Organisatie

Coöperatie

De ROHA is een coöperatie met ruim 200 huisartsen als leden. De coöperatie is democratisch georganiseerd: de leden bepalen het beleid. Zij kiezen in de Algemene Ledenvergadering het coöperatiebestuur, een vertegenwoordiging van huisartsen. Ook hebben leden invloed op het beleid via hun wijkgroep en de ROHA-raad.

De bestuursstructuur van de ROHA voldoet aan de Governancecode Zorg.

ROHA BV

Het coöperatiebestuur is 100% aandeelhouder van de ROHA BV. Het coöperatiebestuur stemt over de directie en over het beleid van de ROHA BV. De directie legt verantwoording af aan het coöperatiebestuur en de Raad van Commissarissen.

De medewerkers van het ROHA-bureau geven invulling aan het beleid van de directie. Als huisartsenpraktijk heb je contact met het ROHA-bureau over de ondersteuning van de ROHA. Elke praktijk heeft een vaste contactpersoon.

De ROHA BV is lid van de Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa).

Samen optrekken

Als ROHA koesteren we de diversiteit en eigenheid van onze praktijken én vormen we een collectief. We vragen leden daarom om zich te committeren aan besluiten die we samen nemen. Dat maakt dat we als collectief de positie van alle praktijken goed kunnen behartigen en onze persoonlijke praktijken voor de toekomst kunnen behouden.