Wijzigingen doorgeven

Type wijzigingen

Verandert er iets in je praktijk? Zorg dan dat je die wijziging tijdig doorgeeft aan de ROHA.

Wijzigingen die je moet doorgeven zijn:

 • starten bij de ROHA
 • starten met een zorgprogramma
 • stoppen met een zorgprogramma
 • starten of stoppen met spirometrie in eigen beheer in het zorgprogramma Astma/COPD
 • overname van een ROHA-praktijk
 • wijziging in de samenstelling van de maatschap (praktijkhouders)
 • overige gegevens waarbij de AGB-code verandert
 • een IBAN-
 • personeelswijzigingen
 • een adreswijziging
 • een praktijkstop

Deadline: zes weken voor het nieuwe kwartaal

Elk kwartaal actualiseert de ROHA gegevens van aangesloten praktijken. Geef je wijzigingen uiterlijk 6 weken voor de start van een kwartaal door, dan kunnen we ze tijdig en zorgvuldig verwerken. Bovendien kunnen we je als dat nodig is, begeleiden bij het starten van een nieuw zorgprogramma of meedenken over de gevolgen van een praktijkovername. Wijzigingen die te laat worden doorgegeven, kunnen we helaas niet verwerken.

Voor personeelswijzigingen (met uitzondering van praktijkhouders) en adreswijzigingen is de deadline minder strak. Maar ook bij die wijzigingen is het fijn als je ze tijdig doorgeeft.

Wijzigingen doorgeven

Geef je wijzigingen door bij je ROHA-contactpersoon of via info@rohamsterdam.nl. Ook als je nog niet zeker weet of een wijziging doorgaat, raden we je aan om deze alvast door te geven. Wij kunnen dan alvast rekening houden met de wijziging.