Starten bij de ROHA

Wil je je met je praktijk aansluiten bij de ROHA? Je bent van harte welkom! Stuur een e-mail naar info@rohamsterdam.nl of bel 020 344 57 17.

Is je praktijk net gestart als ROHA-lid? Dan helpt het volgende overzicht je op weg.

Missie/visie

Lees voordat je lid wordt van de ROHA onze missie en visie. Een voorwaarde voor lidmaatschap van de ROHA is dat je deze missie en visie onderschrijft. Op die manier zorgen we dat we als één ROHA samen op kunnen trekken.

Nieuwsbrief

Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, ontvang je om de week het laatste ROHA-nieuws. In de nieuwsbrief vind je onder meer informatie over scholingen, adviezen voor je praktijkvoering en wijzigingen in zorgprogramma’s.

Vaste contactpersoon

Je praktijk heeft bij de ROHA een vaste contactpersoon. Bekijk wie voor jouw stadsdeel of regio de contactpersoon is.

Contracten

Bij de ROHA kun je contracten afsluiten voor:

We raden je aan om te bekijken of deze contracten interessant zijn voor je praktijk.

Als je begint met een chronisch zorgprogramma, is het goed om je te verdiepen in hoe je jouw HIS en cKIS van Caresharing daarvoor gebruikt. Als je begint met het programma Beter Oud in Amsterdam, is het goed om je te verdiepen in cBoards voor ouderenzorg.

Wijzigingen doorgeven

Wil je met een zorgprogramma beginnen of stoppen, of verandert er iets anders in je praktijk? Geef wijzigingen op tijd door aan de ROHA. Voor de meeste wijzigingen geldt een deadline van 6 weken voor het begin van een kwartaal.

Wijkgroepen

Neemt je praktijk nog geen deel aan een wijkgroep? Kijk dan of je aan kunt sluiten bij een wijkgroep: dat is een goede manier om de samenwerking in een wijk te verbeteren en van elkaar te leren.