Lidmaatschap ROHA

Lid worden

De ROHA is een open, gastvrije organisatie. Groeien is geen doel op zich, maar praktijken in Amsterdam en omstreken die zich willen aansluiten zijn welkom!

Wil je je aansluiten bij de ROHA? Stuur een e-mail naar info@rohamsterdam.nl of bel 020 344 57 17.

Voordelen

Bij de ROHA kun je onder meer:

Om een contract af te sluiten met de ROHA hoef je geen lid te zijn van de ROHA-coöperatie. Om invloed te hebben op het ROHA-beleid moet je wel lid van zijn de coöperatie.

Lid zijn

Als je praktijk start bij de ROHA is het verstandig om eerst de startinformatie te lezen. Na de start heeft je praktijk een vaste contactpersoon bij het ROHA-bureau bij wie je met al je vragen terechtkunt. Verandert er iets in je praktijk? Start je bijvoorbeeld met een nieuw chronisch zorgprogramma of verandert de personele samenstelling van je praktijk? Zorg dan dat je wijzigingen op tijd doorgeeft aan de ROHA.

Hidha’s en vaste waarnemers

Ook als hidha of vaste waarnemer kun je je aansluiten bij de ROHA. Je wordt dan buitengewoon lid. Buitengewoon leden hebben op de Algemene Ledenvergadering spreekrecht, maar geen stemrecht. Als buitengewoon lid kun je wel toetreden tot het coöperatiebestuur. Je kunt alleen buitengewoon lid worden op voordracht van een ROHA-lid.