Foto's dag 2


Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze fotopagina https://rohamsterdam.nl/over-ons/evenementen/conferentie-2024/fotos-dag-1/ (hierna: Pagina) die wordt beheerd door ROHA BV.

Intellectueel-eigendomsrechten

De (intellectueel-eigendoms)rechten die rusten op of voortvloeien uit de (inhoud van de) Pagina – waaronder mede begrepen de afbeeldingen, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal en overige materialen die zich op de Pagina bevinden – berusten bij ROHA BV. De Pagina is uitsluitend bestemd voor niet-commercieel gebruik. Voor ieder ander gebruik van de (inhoud van de) Pagina – daaronder mede begrepen distributie, reproductie, framing, wijziging, openbaarmaking of verzending – is voorafgaande schriftelijke toestemming van ROHA BV vereist.

Fotograaf

Esther van Putten


Mail bij vragen naar communicatie@rohamsterdam.nl.