Beleid

De directie van de ROHA BV stelt het ROHA-beleid op en zorgt dat de medewerkers van het ROHA-bureau hieraan invulling geven. Beleid wordt altijd vooraf goedgekeurd door het coöperatiebestuur als afvaardiging van de ROHA-leden. Zo zorgen we dat het beleid aansluit bij de wensen en belangen van de leden.

Plannen leggen we vast in onze meerjarenplannen. De resultaten van het beleid kun je teruglezen in onze jaarverslagen.