Over ons

Huisartsenzorggroep

De ROHA is de grootste huisartsenzorggroep in de regio Amsterdam-Abcoude. In een huisartsenzorggroep werken huisartsen samen om de zorg voor patiënten te verbeteren. Ruim 200 huisartsen (140 praktijken) zijn aangesloten bij de ROHA. Zij leveren zorg aan ruim 400.000 patiënten (ruim 45% van de Amsterdammers).

ROHA staat voor Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam. De ROHA is opgericht in 2007 en heeft zo’n dertig medewerkers.

Chronische zorgprogramma’s en meer

Een huisartsenzorggroep organiseert onder meer chronische zorgprogramma’s waarin huisartsen, andere zorgverleners en de zorgverzekeraar samenwerken. De zorggroep maakt daarbij afspraken over onder meer financiën, protocollen, informatiesystemen, scholingen en verwijzen. De huidige ketenzorgprogramma’s van de ROHA zijn gericht op Atriumfibrilleren, Astma/COPD, Diabetes Mellitus en Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM).

De ROHA faciliteert ook het stedelijke programma Beter Oud in Amsterdam en het innovatieprogramma Meer Tijd Voor de Patiënt. Daarnaast ontwikkelen we ondersteuning en innovaties die de huisartsenpraktijk verbeteren en behartigen we de belangen van leden in stedelijke en regionale verbanden.

Leden bepalen het beleid

De ROHA is democratisch georganiseerd. Aangesloten huisartsen zijn lid van de ROHA-coöperatie en bepalen samen het beleid. Het ROHA-bureau geeft daaraan in de praktijk invulling.