Download de vernieuwde werkinstructie medicamenteus stappenplan bij DM2-patiënten met hoog risico

14 september 2022

De werkinstructie SGLT-2 bij hoogrisicopatiënten Diabetes Mellitus 2 is gewijzigd. De instructie is onder andere aangevuld met de transmurale afspraken die de ROHA en andere zorggroepen hebben gemaakt met internisten en cardiologen van het Boven IJ en het OLVG. Deze afspraken maken duidelijk wie verantwoordelijk is voor het starten en staken van het middel. Daardoor kun je als huisarts voortaan in de meeste gevallen zelf het medicatiebeleid bepalen.

Andere belangrijke wijzigingen in de werkinstructie

  • De laatste inzichten over hoogrisicopatiënten DM2 zijn verwerkt in de werkinstructie
  • De instructie is aangevuld met een indicatie bij alleen chronische nierinsufficiëntie
  • Het document bevat nu ook een patiëntbrief met informatie en aandachtspunten bij het middel

Download de vernieuwde werkinstructie

Heb je vragen over een casus?

Inhoudelijke vragen kun je stellen via Caresharing.

Heb je vragen over de werkinstructie?

Neem contact met ons op:


Kennisdocumenten afbouwen medicatie bij kwetsbare ouderen

We hebben 3 handige documenten geplaatst die kunnen worden gebruikt bij de overweging…

Inzet looptraining bij perifeer arterieel vaatlijden

Uit verscheidene studies is gebleken dat gesuperviseerde looptherapie een effectieve…

Update vergoeding medicatie Saxenda en Mysimba bij obesitas

Vanaf 1 april wordt het medicijn Saxenda vergoed vanuit het basispakket bij patiënten met…

Meer nieuws