Update project Op weg naar één HIS: HIS-proeverij groot succes

23 januari 2024

Maandag 15 januari vond de HIS-proeverij plaats. We kijken terug op een zeer geslaagd event waar onze leden op een laagdrempelige manier de drie geselecteerde HIS’en (Bricks Huisarts (Tetra), HealthConnected en Sanday) konden uitproberen.

Dat zovelen de moeite hebben genomen om echt actief met ons mee te komen denken én doen, sterkt ons in de overtuiging dat we de juiste weg bewandelen.

Resultaten vragenlijsten

De korte vragenlijsten per HIS zijn goed ingevuld. Aan de hand van de resultaten op de scoringsvragen kunnen we voorzichtig concluderen dat geen van de gepresenteerde HIS’en er op dit moment écht bovenuit steekt. Verder gebruiken we de opmerkingen, zorgen en wensen van de aanwezigen om de HIS-leveranciers in het vervolg van het traject gerichter te bevragen.

Vervolg

Op korte termijn (half februari) zal de selectiecommissie met iedere HIS-leverancier om tafel gaan tijdens zogenoemde selectieworkshops. De leveranciers zijn gevraagd om een aantal scenario’s uit de praktijk uit te werken en deze aan de commissie te presenteren. Na de workshops worden referentiebezoeken ingepland, waarbij de leden van de selectiecommissie op bezoek gaan bij onafhankelijke praktijken waar de HIS’en al in gebruik zijn. Ook gaan de commissieleden de HIS’en nog testen.

Keuze

Eind maart / begin april beslist de selectiecommissie welk HIS de voorkeur heeft. In het tweede kwartaal volgen de onderhandelingen en de contractering. Praktijken kunnen dus naar verwachting aan het eind juni / begin juli een aanbod tegemoet zien.


Update project Op weg naar één HIS: zorgvuldigheid voorop

Op 16 juni is, volgens planning, de offerteaanvraag uitgezet onder acht HIS-leveranciers.…

Update project Op weg naar één HIS: Shortlist bekend

Op 12 december j.l. werd tijdens de ALV van de ROHA de shortlist van leveranciers…

Update project Op weg naar één HIS: offertes aangevraagd

Het project Op weg naar één HIS vordert gestaag. Op vrijdag 16 juni 2023 heeft de…

Meer nieuws