Update project Op weg naar één HIS: Shortlist bekend

13 december 2023

Op 12 december j.l. werd tijdens de ALV van de ROHA de shortlist van leveranciers bekendgemaakt voor het project “op weg naar één HIS”. Na een zorgvuldige selectieprocedure zijn Bricks Huisarts (Tetra), HealthConnected en Sanday op de shortlist gezet. Dit betekent dat MicroHIS, Medicom, CGM Huisarts, HiX en MediKIT zijn afgevallen.

Na een zorgvuldig proces, uitgevoerd door de selectiecommissie (waaraan ook leden en anderen uit onze achterban deelnemen), is tot deze keus gekomen. Er is gewerkt met een gedegen programma van eisen en zestien leidende principes. Toen gedurende het selectieproces bleek dat er nog een aantal zaken verduidelijkt moest worden, is de tijd genomen om alle informatie naar behoren te kunnen analyseren.

Overwegingen

De belangrijkste overwegingen om een HIS op de shortlist te zetten, betreffen:

  • Toekomstbestendige, moderne technologie (webbased)
  • De beschikbaarheid van een koppeling met het patiëntenportaal dat het merendeel van onze huisartsen gebruikt, én de aanwezigheid van een eigen geïntegreerd patiëntenportaal (of plannen hiervoor).
  • Een aantrekkelijk prijsmodel

Vervolg

De komende maanden zal er op diverse manieren dieper worden ingegaan op de mogelijkheden die de geselecteerde HIS’en bieden. Onder andere met een zogenaamde “HIS-proeverij”, waar leden op een laagdrempelige manier de HIS’en kunnen uitproberen. De selectiecommissie zal met onder andere workshops en referentiebezoeken toewerken naar de keuze van een voorkeurs-HIS (streven: eind maart).


Update project Op weg naar één HIS: zorgvuldigheid voorop

Op 16 juni is, volgens planning, de offerteaanvraag uitgezet onder acht HIS-leveranciers.…

Update project Op weg naar één HIS: offertes aangevraagd

Het project Op weg naar één HIS vordert gestaag. Op vrijdag 16 juni 2023 heeft de…

Update project Op weg naar één HIS: HIS-proeverij groot succes

Maandag 15 januari vond de HIS-proeverij plaats. We kijken terug op een zeer geslaagd…

Meer nieuws