Ter attentie, nogmaals de route hoe je spirometrie aanvraagt

26 juli 2022

De ervaring leert dat nog veel praktijken die een contract hebben voor astma/COPD exclusief spirometrie dit nog steeds aanvragen via Zorgdomein.

Hoe moet het dan wel?
Voor praktijken die een contract hebben bij de ROHA voor astma/COPD exclusief spirometrie is het mogelijk om voor patiënten in programmatische zorg spirometrie aan te vragen bij drie locaties in Amsterdam.

Omdat spirometrie binnen het ketenzorgtarief valt hebben we met het OLVG West, de Spuistraat en het BovenIJ Ziekenhuis aparte afspraken gemaakt. De ziekenhuizen declareren de kosten niet bij de verzekeraar.

Daarom is het belangrijk de instructie stappenplannen goed te volgen. Bekijk direct het stappenplan per locatie:

Dus bel eerst met het betreffende telefoonnummer zoals vermeld in het stappenplan om een afspraak voor de patiënt in te plannen. Vervolgens stuur je de verwijzing via Collab naar de longfunctielaborant en print je de afspraak voor de patiënt uit.

Wil je ook weten hoe je een diagnostische spirometrie aanvraagt? Kijk dan op onze website.

Zijn er onduidelijkheden of vragen, neem dan contact op met Evelien Maarsen (emaarsen@rohamsterdam.nl).


Aanvragen spirometrie bij OLVG-locaties vereenvoudigd

Voor huisartsen die spirometrie uitbesteden wordt het aanvraagprocedure bij OLVG-locaties…

Meer nieuws