Stedelijke update ouderenzorg #27

12 januari 2024

In de 27e editie van de nieuwsbrief “Stedelijke Update Ouderenzorg” voor POH-Ouderen in Amsterdam worden belangrijke ontwikkelingen gepresenteerd. Het Beter Oud in Amsterdam-programma laat aanzienlijke groei zien, met nu 153 deelnemende praktijken. Een nieuwe focus is de afspraak tussen ziekenhuizen en huisartsen voor tijdige transmurale overdracht van kwetsbare ouderen, gestart in januari 2024. Ook komen de promotie van IkPas (Nederlandse Dry January) en een interview met Amsterdamse ouderen over behandelwensen aan bod.

Download nieuwsbrief


Stedelijke update ouderenzorg #26

In de meest recente stedelijke update voor professionals in de Ouderenzorg (POH-Ouderen)…

Update – Meer Tijd Voor de Patiënt

In juli 2023 zijn bijna alle ROHA-praktijken begonnen met het programma Meer Tijd Voor de…

Meer nieuws