Start nu nog kosteloos met zorgprogramma Atriumfibrilleren

30 januari 2024

Om goed voorbereid van start te gaan met het zorgprogramma Atriumfibrilleren (AF) is het belangrijk dat je de juiste basiskennis en -vaardigheden hebt. Daarom volgen huisartsen en praktijkondersteuners die willen starten met het zorgprogramma AF een verplichte scholing . De ROHA ontvangt sinds vorig jaar een subsidie vanuit ZonMw. Daarmee kunnen we deze scholing nog tot september 2024 kosteloos aanbieden. We weten nog niet hoe de scholing daarna bekostigd zal worden.

Wil je er dus zeker van zijn dat je de scholing kosteloos kan volgen? Start dan snel, maar in ieder geval vóór september 2024, met het zorgprogramma AF. Nog dit kwartaal starten? Op 27 februari is de eerstvolgende scholing!

Ondersteuning dossieronderzoek met startvergoeding

Het volgen van de scholing AF is verplicht om te kunnen starten met het zorgprogramma. Daarnaast is ook het includeren van patiënten via een dossieronderzoek een belangrijke voorwaarde. Hiervoor kan je een startvergoeding ontvangen vanuit het ZonMw project (2023/2024). Dit project loopt parallel aan het implementatietraject van het zorgprogramma Atriumfibrilleren dat stedelijk is afgesproken.

Het ZonMw project kijkt naar de ervaringen van patiënten en professionals met het zorgprogramma. Daarnaast richt het project zich op of het zorgprogramma verder geoptimaliseerd kan worden. Deelname is vrijwillig en houdt in dat je als praktijk bereid bent je ervaringen te delen. Ook deel je elk kwartaal anoniem data die inzicht geeft in het aantal patiënten met atriumfibrilleren. De startvergoeding bedraagt 240 euro.

Sinds kort is het ook mogelijk dat de ROHA dit dossieronderzoek voor jouw praktijk doet. De startvergoeding van 240 euro gebruiken we dan voor de inzet van een expert (de docent die ook de scholing geeft) die samen met de ROHA-coördinator het dossieronderzoek voor jullie praktijk doet. Deze ondersteuning is beschikbaar tot juni 2024.

Waarom meedoen aan het zorgprogramma AF?

Met het oog op de vergrijzing in Nederland zal het aantal patiënten met AF de komende decennia fors toenemen. Uit populatieonderzoek blijkt dat 25 tot 35% van de patiënten met AF niet als zodanig bekend is. Door mee te doen aan dit programma help je om AF vroegtijdig op te sporen, klachten te verminderen en complicaties te voorkomen. Door het zorgprogramma kunnen patiënten met stabiel AF bovendien naar de huisartsenpraktijk voor controles, in plaats van naar het ziekenhuis. Als praktijk kun je hieraan bijdragen met relatief weinig extra handelingen.

Kosteloos starten?

Wil je ook kosteloos starten met het zorgprogramma en/of ondersteuning krijgen bij het dossieronderzoek? Neem dan snel contact op met Sara Baig, coördinator Atriumfibrilleren. Samen bekijken jullie welke stappen gezet moeten worden om te starten met het programma.

sbaig@rohamsterdam.nl
06 24 86 76 98


Vliegende start zorgprogramma Atriumfibrilleren

Het zorgprogramma Atriumfibrilleren is gestart. Vanaf dit jaar biedt ROHA elke drie…

Belangrijke wijzing omtrent start Saxenda per 1 juli

Per 1 april werd Saxenda vergoed als een patiënt deelnam aan een door het RIVM erkend…

Meer nieuws